De filosofie achter eFiliaaL

Jarenlang zijn we gewend geraakt aan groter, groter, meer, meer. Alle heil moest komen van fusies en grensoverschrijdende aanpakken, mogelijk gemaakt door vage en afstandelijke instituten als een Europese Unie en een overheid die steeds verder van de samenleving af komt te staan.

De kloven in de maatschappij worden breder

Een kleine groep profiteert steeds meer, een groeiende grote groep levert steeds meer in. De kloven tussen arm en rijk, tussen profiteerder en inleveraar, tussen werkgever en werkloze, tussen jong en oud worden steeds breder.

De centralistische trend gaat keren

In de loop van de kredietcrisis zagen we een omslag ontstaan die nu nog steeds gaande is. De grote instituten bleken lang niet zo onaantastbaar te zijn als gedacht werd. Technologie maakte een vorm van massale kleinschaligheid mogelijk als tegenwicht tegen de centralistische trends. Bedrijven als Uber en AirBnB maakten werkzaamheden mogelijk voor groepen die daar altijd een grote afstand van moesten houden. Het verdienen van geld in voorheen ontoegankelijke branches werd voor iedereen mogelijk

De trend op micro niveau

Loop eens in een willekeurige winkelstraat. We zien landelijke winkelketens (die overigens ook massaal onderuit gaan), locale ondernemers die het vaak zwaar hebben en veel, heel veel leegstand. Locale bestuurders lossen die leegstand meestal op door samen met bevriende projectontwikkelaars onbeperkt bij te bouwen om "Het totale plaatje te verbeteren" waar dan volgens een nog onbekend mechanisme iedereen van gaat profiteren. In die wereld is eFiliaaL geboren.

werk voor jezelf en werk aan een betere wereld

De filosofie achter eFiliaaL is dat een willekeurig bedrijf met name een maatschappelijke functie dient te hebben waarbij zoveel mogelijk partijen een voordeel dienen te kunnen halen. En niet alleen dat kleine selecte groepje dat heel veel verdient terwijl de grote massa er op geen enkele wijze iets van terugziet. Die filosofie komt beslist NIET voort uit n of andere politieke richting (die meestal ook zelfverrijking als belangrijkste drijfveer heeft) maar alleen uit een vorm van een in vele jaren gegroeid rechtvaardigheidsgevoel ontstaan door pure waarneming van het bovenstaande.

Ook de reclamewereld draait op enkele grote spelers

Het heeft gewoon iets absurds dat een winkelier kapitalen neertelt voor reclameuitingen omdat vooral de grote winkelketens, waar hij toch al last van heeft, de prijzen hiervan steeds verder opdrijven. Terwijl de grote spelers het nog kunnen betalen wordt effectieve reclame schaars door de permanente overbelasting van de consument op dat punt.

En dan krijgt een winkelier te maken met reclameuitingen die de consument vaak juist zoveel mogelijk probeert te vermijden.

Op internet worden advertenties met speciale software verwijderd vr ze zichtbaar worden. Bij TV-reclame wordt bij reclame direct de afstandsbediening gepakt om naar een andere zender te "zappen". De stapel folders in plastiek verdwijnt met plastiek en al in de container.

Over een volslagen zinloze manier van geldverspillen gesproken. En dan hebben we het er nog maar niet over dat consumenten steeds hogere prijzen neer moeten leggen omdat al die ongewenste reclame wl in de kostprijs van de producten verwerkt zit

Zou het niet veel beter zijn als de winkelier drastisch kon besparen op al die nauwelijks zinvolle reclame en daarentegen zijn prijzen eens flink kon verlagen? Bijvoorbeeld door het verstrekken van een bonus aan de consumenten die loyaal aan hem zijn?

Zou het niet beter zijn als die winkelier mensen kon betalen om actieve reclame voor hem te maken op basis van mond-tot-mond reclame tussen echte mensen?

En zou het niet helemaal fantastisch zijn als die winkelier alleen de kosten voor de reclame hoeft te maken als die daadwerkelijk tot verkooptransacties hebben geleid? No cure no pay reclame dus?

EFiliaaL maakt al het bovenstaande technisch mogelijk. En is zo ontworpen dat de verschillende partijen er ook nog eens nauwelijks iets van merken. Want alle geavanceerde techniek zit "onder de motorkap". Maar wel kan door deze omslag nu iedereen gemakkelijk een positieve bijdrage leveren en verkrijgen. Een bijdrage voor de maatschappij en voor zichzelf. EfiliaaL gaat samen met wie maar wil de wereld wat verbeteren:

Mee verbeteren als winkelier:

Help anderen in deze moeilijke tijden aan een bijverdienste en vergroot tegelijk uw eigen omzet tegen dezelfde of zelfs lagere kosten die alleen betaald worden na behaald resultaat.

Mee verbeteren als promotor:

Help winkeliers met uw werk, help uw vrienden met meer geld om te besteden en ontvang zelf een leuke provisie.

Mee verbeteren als regiomanager:

Help mensen aan een extra inkomen en lagere kosten, help winkeliers aan meer omzet tegen minder kosten en ontvang ook zelf een leuke provisie.

Mee verbeteren als consument:

Help ook andere consumenten door de bonus die u ontvangt ook voor anderen mogelijk te maken zonder dat dit merkbare moeite kost.

Mee verbeteren als eFiliaaL organisatie

eFiliaaL vervangt de onsympathieke kanten van de reclamewereld door een positieve benadering waar mensen aantoonbaar kunnen profiteren.

Kortom, de filosofie van eFiliaaL is gericht op bevoordeling van een zo breed mogelijk en een zo divers mogelijk samengesteld deel van de samenleving. We beginnen dan wel in Nederland maar eFiliaaL is zo flexibel dat het overal ter wereld locaal inzetbaar is.

Iedereen kan aan eFiliaaL mee doen.

Iedereen mag en zal van eFiliaaL profiteren.

Want daar draait het om bij welvaart! Niet alleen om geld. Zo zorgen we voor een cadeau voor onze wereld en die na ons komt!